Toàn quân đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học và làm theo Bác

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan một số mô hình học và làm theo Bác của các đơn vị cơ sở.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan một số mô hình học và làm theo Bác của các đơn vị cơ sở.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Trong 3 năm qua, toàn quân đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01- KL/TW, Nghị quyết 847-NQ/QUTW bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp luôn tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, đề cao trách nhiệm nêu gương. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung, các học viện, nhà trường quân đội nói riêng đã chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847, đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Ba năm qua, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2,5 triệu người; hỗ trợ xây dựng 6.613 căn “Nhà Đại đoàn kết” cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong ba năm, toàn quân đã huy động hơn 238 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 13 nghìn lượt phương tiện, tham gia tìm kiếm cứu nạn 4.312 vụ, cứu được 4.078 người, di dời hơn 40 nghìn hộ dân tới nơi an toàn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để giúp đỡ nhân dân đã làm ngời sáng thêm bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Trước thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời chỉ đạo tổ chức lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa. Cùng với đó là những cống hiến của lực lượng Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân thế giới, thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế trong sáng.

Đại tướng Phan Văn Giang (thứ nhất, bên phải) chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang (thứ nhất, bên phải) chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đồng thời yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chú trọng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên gương mẫu trước quần chúng”; phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc các cấp, làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự gần gũi, đi vào đời sống và hoạt động của bộ đội để bộ đội “dễ học tập, dễ làm theo” và “muốn học tập, muốn làm theo”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” theo hướng thiết thực, hiệu quả; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Nhân dịp này, 80 tập thể, 114 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng; 10 tập thể, 11 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW được biểu dương, trao thưởng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/toan-quan-doi-moi-manh-me-noi-dung-phuong-phap-hinh-thuc-hoc-va-lam-theo-bac-post814114.html