Toàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà Nội

Tại khuôn khổ Vietnam – Asia Smart City Summit 2023 ở Hà Nội ngày 29/11, TS. Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã giới thiệu toàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh ở Thủ đô.

Tại Hội thảo chuyên đề hạ tầng, kết nối, TS. Đỗ Việt Hải Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã giới thiệu toàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh ở Thủ đô.

Tại Hội thảo chuyên đề hạ tầng, kết nối, TS. Đỗ Việt Hải Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã giới thiệu toàn cảnh Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh ở Thủ đô.

Đây là đề án được nhiều người quan tâm. An ninh Thủ đô xin giới thiệu toàn cảnh đề án tới bạn đọc

Sứ mệnh và tầm nhìn của Hệ thống giao thông thông minh (ITS) ở Hà Nội

Mục tiêu và chiến lược của Hệ thống giao thông thông minh (ITS) ở Hà Nội

Bản đồ số Hà Nội là một trong những nền tảng quan trọng của Hệ thống giao thông thông minh (ITS) ở Thủ đô

Bản đồ số Hà Nội sẽ thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn như GPS, cảm biến, thẻ thông minh, camera...

Lộ trình phát triển Hệ thống giao thông thông minh (ITS) ở Hà Nội

Trung tâm điều khiển giao thông thông minh TP Hà Nội với sơ đồ hoạt động cụ thể

Trung tâm điều khiển giao thông thông minh TP Hà Nội với nhiều chức năng thông minh có thể điều khiển giao thông quản lý xe vận tải, sự cố, điều hành giao thông

18 nhiệm vụ được chia thành các giai đoạn với thời gian cụ thể

Hệ thống giám sát giao thông thời gian thực sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2024-2026

Hệ thống quản lý điểm đỗ xe cũng được xây dựng trong giai đoạn 2024-2026

Trong giai đoạn 2024-2026, Hà Nội cũng sẽ xây dựng xong hệ thống quản lý, điều hành phương tiện giao thông công cộng...

Hà Nội sẽ xây dựng xong Trung tâm điều khiển giao thông thông minh trong giai đoạn 2024-2026

Cơ cấu tổ chức của các đơn vị

Hà Nội cũng sẽ ban hành các cơ chế khuyến khích hợp tác công tư để xây dựng vận hành các cấu phần của hệ thống giao thông thông minh

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng hệ thống giao thông thông minh TP Hà Nội

Giai đoạn 2 của dự án xây dựng hệ thống giao thông thông minh TP Hà Nội

Giai đoạn 3 của dự án xây dựng hệ thống giao thông thông minh TP Hà Nội

Tác dụng của các ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh của Hà Nội

Tác dụng của các ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh của Hà Nội

Tác dụng của các ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh của Hà Nội

Tác dụng của các ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh của Hà Nội

Một trong những thách thức của dự án là cần kinh phí đầu tư lớn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/toan-canh-de-an-xay-dung-he-thong-giao-thong-thong-minh-thanh-pho-ha-noi-post559493.antd