To con dễ mắc bệnh ung thư

    Gốc

    Những bé gái chào đời nặng cân dễ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú khi trưởng thành. Để có kết luận này, các nhà khoa học thuộc trường Y học Nhiệt đới London (Anh) đã phân tích dữ liệu của 32 cuộc nghiên cứu liên quan đến 600.000 phụ nữ.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081001165016.aspx