Tính thiêng của một số lễ hội đã bị lợi dụng để trục lợi, 'câu khách'

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nhiều đối tượng hiện nay đã lợi dụng tính thiêng của các lễ hội để thực hiện hành vi trục lợi tâm linh.

VTC Now

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tinh-thieng-cua-mot-so-le-hoi-da-bi-loi-dung-de-truc-loi-cau-khach-post1079001.vov