Tính năng Windows Meeting Space có sẵn trong Vista để khởi tạo meeting Online

    Gốc

    XHTT Online:hệ điều hành Windows Vista đã cung cấp sẵn cho người dùng một tiện khởi tạo meeting Online (tên gọi là Windows Meeting Space), tiện ích đều có trong tất cả phiên bản của Vista (ngoại trừ bản Home Basic bị giới hạn tính năng khởi tạo meeting, cho phép tham gia meeting online).

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=14502