BIÊN PHÒNG LÀO CAI VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG COVID-19

BIÊN PHÒNG LÀO CAI VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG COVID-19

Trước diễn biến phức tạp biến thể mới của Sars-cov-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt...