Chờ đến bao giờ…?

Chờ đến bao giờ…?

Cử tri khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng phản ánh phần diện tích 10.235m2 đất còn lại thuộc Dự án...
Ý thức rõ trách nhiệm giải phóng mặt bằng

Ý thức rõ trách nhiệm giải phóng mặt bằng