Quản lý an toàn thực phẩm cần sự chính quy

Quản lý an toàn thực phẩm cần sự chính quy

Tp. Hồ Chí Minh xin gia hạn thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm

Tp. Hồ Chí Minh xin gia hạn thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm

TP.HCM muốn lập Sở An toàn thực phẩm: Điều lo ngại

TP.HCM muốn lập Sở An toàn thực phẩm: Điều lo ngại

TP HCM muốn thành lập Sở An toàn thực phẩm

TP HCM muốn thành lập Sở An toàn thực phẩm

TP.HCM xin thành lập thêm Sở An toàn thực phẩm

TP.HCM xin thành lập thêm Sở An toàn thực phẩm

Gian nan cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

Gian nan cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

Quản lý an toàn thực phẩm: Cần có sở chuyên trách

Quản lý an toàn thực phẩm: Cần có sở chuyên trách

Phát hiện gần 30.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Phát hiện gần 30.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Có 'nâng cấp' Ban Quản lý ATTP thành Sở?

Có 'nâng cấp' Ban Quản lý ATTP thành Sở?

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

TP Hồ Chí Minh đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

TP.HCM: Phát hiện gần 30 nghìn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

TP.HCM: Phát hiện gần 30 nghìn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

TP HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

TP HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

Ban An toàn thực phẩm TPHCM xin chuyển đổi thành Sở

Ban An toàn thực phẩm TPHCM xin chuyển đổi thành Sở

Chủ tịch TP.HCM: Lập hồ sơ, đề nghị Thủ tướng cho thành lập Sở An toàn thực phẩm

Chủ tịch TP.HCM: Lập hồ sơ, đề nghị Thủ tướng cho thành lập Sở An toàn thực phẩm

Nhiều chuyển biến tích cực từ mô hình quản lý an toàn thực phẩm

Nhiều chuyển biến tích cực từ mô hình quản lý an toàn thực phẩm

'Vi phạm an toàn thực phẩm khác gì đầu độc con người'

'Vi phạm an toàn thực phẩm khác gì đầu độc con người'

Thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM

Thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM