Tín hiệu tích cực đối với thị trường tiền tệ

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Lạm phát có dấu hiệu giảm, xăng dầu cũng liên tiếp giảm giá là những tín hiệu tích cực để thị trường kỳ vọng vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.. Lãi suất cơ bản và dự trữ bắt buộc chỉ có thể giảm khi lạm phát đã được kiềm chế Lạm phát có dấu hiệu giảm, xăng dầu cũng liên tiếp giảm giá là những tín hiệu tích cực để thị trường kỳ vọng vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/237683.asp