Tin giáo dục

    Gốc

    Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM liên kết với ĐH Portland (Mỹ) tuyển 60 chỉ tiêu đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được ĐH Portland cấp bằng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/9/20/209511.tno