Tìm thợ gặt cứu lúa

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sự xuất hiện dày đặc những chiếc máy gặt đập liên hợp đã “đẩy” thợ gặt ra khỏi cánh đồng, bôn ba khắp nơi tìm việc. Thế nhưng chỉ sau vài trận mưa trái mùa vừa qua, cục diện đã thay đổi. Lúa sập. Máy bất lực. Công gặt được mời mọc khắp nơi để cứu vụ mùa.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200915/20090410232921.aspx