Tìm chủ sở hữu xe mô tô

Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe mô tô

Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội đang tạm giữ các phương tiện có đặc điểm dưới đây:

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, BKS: 30L8-7822 (SK: RLHHC1211DY156366, SM: HC12E-5156497)

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Scoopy, màu xám, BKS: 43KM-1699 ( SK:1702785, SM: 3002802)

3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu đen bạc, BKS: 30H6-6389 (SK:029887, SM: 0030601)

4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Zoomer, BKS: 29G1-62887 (SK: 040028, SM: 064368)

5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS: 29S6-086.50 (SK:027236, SM: 0732198)

6. Xe mô tô BKS: 29X3-0945 (SK: 20561034550, SM: 02023)

7. Xe mô tô BKS: 29X3-0945 (SK: 20561034550, SM: 02023)

8. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, BKS: 99E1-100.69 (SK: 016718, SM: 016718)

Ai là chủ sở hữu các phương tiện có đặc điểm nêu trên liên hệ với Công an phường Quang Trung theo số điện thoại 02433.824485 hoặc tới trụ sở Công an phường Quang Trung tại địa chỉ số 46 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội để làm việc.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai đến liên hệ làm việc, Công an phường Quang Trung sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/tim-chu-so-huu-xe-mo-to-i707837/