Tiếp thu sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Chiều 25/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, đảm bảo để Nghị định kịp thời ban hành trước khi Luật có hiệu lực.

Tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo Nghị định bổ sung làm rõ nội dung phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh, phát sinh từ thực tế hiện nay có nhiều loại hình như condoltel, office-tel,… Các phân loại gồm diện tích sàn thương mại, diện tích văn phòng, diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phục vụ du lịch, diện tích sàn xây dựng trong công trình sử dụng hỗn hợp,…

Liên quan đến quy định người hành nghề môi giới bất động sản, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, chỉnh lý Dự thảo Nghị định về nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo hướng phân cấp cho Sở Xây dựng. Phó Thủ tướng yêu cầu không được quy định cứng nhắc. Các chứng chỉ hành nghề chỉ áp dụng với những người chưa có bằng cấp chuyên ngành liên quan bất động sản, kinh doanh bất động sản; không yêu cầu chứng chỉ với tất cả mọi người tham gia môi giới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh - Khánh Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tiep-thu-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-226826.htm