Tiền lương tối thiểu trong Đề án cải cách tiền lương là bao nhiêu?

Bộ LĐTB&XH đã trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân – Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về năm 2024 tiền lương tối thiểu trong Đề án cải cách tiền lương có nuôi được 4 người?

Trước đó, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân có gửi đến Bộ LĐTB&XH phiếu chất vấn với nội dung: Năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về phát triển dân số trong tình hình mới đã đặt ra mục tiêu chiến lược: Mỗi phụ nữ Việt Nam trong đời người bình quân sinh đủ 2,1 con, đảm bảo vững chắc tỷ suất sinh thay thế. Như vậy, gia đình có 2 vợ chồng đi làm phải nuôi được 4 người: 2 người đi làm và 2 người con. Tức là một người đi làm phải nuôi được 2 người.

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã khuyến nghị Chính phủ phương án lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/7/2024, tăng bình quân 6%. Ảnh minh họa.

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã khuyến nghị Chính phủ phương án lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/7/2024, tăng bình quân 6%. Ảnh minh họa.

Năm 2024, khi Việt Nam đã là một nước thu nhập trung bình cao, tiền lương tối thiểu trong Đề án cải cách tiền lương có nuôi được 2 người không? Nếu không nuôi được thì Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về phát triển dân số trong tình hình mới có thực hiện được hay không?

Với nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, Bộ LĐTB&XH đã có phản hồi: Theo quy định của Bộ luật Lao động, chính sách tiền lương trong khu vực DN do người lao động và người sử dụng lao động quyết định, dựa trên cơ sở thương lượng, thỏa hiệp giữa hai bên. Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất để bảo vệ những người lao động có trình độ chuyên môn thấp, làm công việc giản đơn không bị trả lương quá thấp.

Mức lương tối thiểu do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia và được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương đương giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng; tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung - cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của DN.

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động và phương pháp theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã xác định mức sống tối thiểu của người lao động để đảm bảo cho họ có thể chi trả được các khoản phí cơ bản nhất về: Chi phí lương thực, thực phẩm đảm bảo cung cấp đủ lượng Kcal cần thiết (2.300 Kcal/ngày/người) để người lao động có thể tái sản xuất sức lao động; Chi phí đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng tối thiểu cho giáo dục, y tế, nhà ở, năng lượng, chất đốt, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, giao thông đi lại, giải trí, trang phục quần áo, thiết bị phục vụ sinh hoạt, các khoản đóng góp, chi khác; Chi phí nuôi con, được xác định trên cơ sở quy mô hộ gia đình Việt Nam là 4 người, trong đó mỗi người nuôi được 1 người con.

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã xác định mức sống tối thiểu của người lao động và rà soát, cập nhật định kỳ 2 năm/lần theo kết quả điều tra mức sống dân cư do Tổng cục Thống kê công bố (2 năm/lần). Năm 2022, trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, thực hiện từ ngày 1/7/2023, đảm bảo mức sống tối thiểu và có cải thiện hơn cho người lao động. Cụ thể, lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng, vùng II là 4.160.000 đồng, vùng III là 3.640.000 đồng, vùng IV là 3.250.000 đồng. Theo Bộ LĐTB&XH, mức điều chỉnh tiền lương được tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình kinh tế - xã hội, có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và DN, đảm bảo duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của DN.

Đến ngày 20/12/2023, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp và thống nhất khuyến nghị với Chính phủ phương án lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng). Bộ LĐTB&XH sẽ xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày 12/1/2024, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã gửi Chính phủ báo cáo khuyến nghị Phương án lương tối thiểu năm 2024: Mức lương tối thiểu theo tháng, điều chỉnh từ ngày 1/7/2024 tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng, bình quân 238.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%). Cụ thể, vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; vùng III là 3.860.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu giờ tăng tương ứng 6% theo các vùng. Đó là, vùng I là 23.800 đồng/giờ; vùng II là 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.600 đồng/giờ; vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Thủy Trúc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tien-luong-toi-thieu-trong-de-an-cai-cach-tien-luong-la-bao-nhieu.html