Tiến độ thi công Nhà máy Lọc dầu Dung Quất còn chậm

    Gốc

    Sáng nay, 9-6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí đã trực tiếp đến công trường kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/6/155036