'Thuyền bay' giúp chống xói mòn ở Venice

    2 liên quanGốc

    Công trình kiến trúc ở Venice, Ý đang phải đối mặt với nguy cơ xói mòn. Nguyên nhân xuất phát từ những con sóng do thuyền máy và phà tạo ra. 'Thuyền bay' giúp giảm 80% nguy cơ này.

    Ngọc Phúc - Ái Nhi Video: Reuters

      Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-thuyen-bay-giup-chong-xoi-mon-o-venice-post1227202.html