Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Sẽ quyết liệt cắt giảm đầu tư công"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bên lề Hội nghị bàn các biện pháp kiềm chế lạm phát, tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008 với các tỉnh, thành phía Nam diễn ra ngày 7/4 tại TP HCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian trả lời báo chí về tình hình lạm phát...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=51901