Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phóng thành công vệ tinh VINASAT-1 là sự kiện quan trọng của đất nước

    Gốc

    NDĐT - Vào 5 giờ 17 phút sáng nay, vệ tinh VINASAT-1 của Việt Nam đã được phóng thành công tại sân bay vũ trụ Kourou, Guyana. Ngay sau đó, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu chúc mừng và khẳng định đây là sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. * Phóng thành công vệ tinh VINASAT-1* Vệ tinh VINASAT-1: Niềm tự hào Việt Nam

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120208&sub=72&top=41