Thủ tướng kiểm tra, động viên, đôn đốc dự án đường dây 500kV mạch 3

Chiều 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc, động viên việc thực hiện dự án Đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Thủ tướng tặng quà lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Thủ tướng tặng quà lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Thủ tướng tặng sản vật địa phương cho các công nhân.

Thủ tướng tặng sản vật địa phương cho các công nhân.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Các đơn vị thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu.

Các đơn vị thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu.

Thủ tướng biểu dương lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên đã tiếp sức cho các lực lượng thi công và tham gia các phần việc có thể.

Thủ tướng biểu dương lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên đã tiếp sức cho các lực lượng thi công và tham gia các phần việc có thể.

Các đơn vị thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Các đơn vị thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

 Thủ tướng động viên lực lượng thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1.

Thủ tướng động viên lực lượng thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1.

Thủ tướng tặng sản vật địa phương cho lực lượng thi công dự án.

Thủ tướng tặng sản vật địa phương cho lực lượng thi công dự án.

Thủ tướng tặng quà và sản vật địa phương cho lực lượng thi công dự án.

Thủ tướng tặng quà và sản vật địa phương cho lực lượng thi công dự án.

Thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện.

Thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc dự án thành phần Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương EVN và các cơ quan, đơn vị liên quan thời gian qua trong bối cảnh nguồn phát không tăng còn nhu cầu tăng cao đột biến nhưng vẫn bảo đảm cung ứng điện.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương EVN và các cơ quan, đơn vị liên quan thời gian qua trong bối cảnh nguồn phát không tăng còn nhu cầu tăng cao đột biến nhưng vẫn bảo đảm cung ứng điện.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-kiem-tra-dong-vien-don-doc-du-an-duong-day-500kv-mach-3-post815657.html