Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH Đại hội XIV

Chiều ngày 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thu-tuong-chu-tri-hop-tieu-ban-kt-xh-dai-hoi-xiv-104021.htm