Thủ tục sẽ bớt “hành” xây dựng

    Gốc

    Theo Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục phức tạp trong đầu tư xây dựng sẽ được bãi bỏ hoặc cải tiến trong thời gian tới...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=43586c513e2297&page=category