Thử sức đầu xuân dành cho bạn đọc giỏi Anh ngữ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Chào Tết Mậu Tý 2008, NXB Trẻ tổ chức cuộc thi Tìm người dịch giỏi. Người dự thi sẽ phải dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ chương đầu tiên của cuốn Tunnels (xem tại trang www.nxbtre.com.vn). Nhận bài dự thi từ 2-2 đến hết...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-02.4598148332