Thu hút nguồn lực chất lượng cao để phát triển Thủ đô

'Phát hiện, trọng dụng, sử dụng nhân tài' là một trong những nội dung chính đã được đưa vào Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây được coi là chủ trương có ý nghĩa như một bước đột phá trong việc sử dụng nhân tài, thu hút nguồn lực chất lượng cao để tham gia đóng góp, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục tại Mỹ, có nhiều cơ hội việc làm trong và ngoài nước, song cô giáo Trần Ngọc Diễm Huyền lại lựa chọn về nước, tham gia giảng dạy môn tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn Thủ đô.

Chính sách thu hút nhân tài của quận Cầu Giấy nhiều năm qua là điểm sáng của thành phố. Phòng giáo dục và đào tạo đã tham mưu với UBND quận ký kết hợp tác với các trường đại học sư phạm trên địa bàn, mỗi năm tiếp nhận hàng trăm sinh viên thực tập. Và mỗi năm có khoảng 50 đến 60 sinh viên có thành tích xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa về công tác tại các trường học trên địa bàn quận. Chính đội ngũ giáo viên giỏi này đã tiên phong trong vấn đề đổi mới giáo dục, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của quận Cầu Giấy. 15 năm liên tiếp quận dẫn đầu Thành phố về kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông.

Thu hút và trọng dụng nhân tài là một phần quan trọng được nêu trong Luật Thủ đô

Thu hút và trọng dụng nhân tài là một phần quan trọng được nêu trong Luật Thủ đô

Ở quy mô toàn thành phố, Nghị quyết số 14 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành từ ngày 17/7/2013 về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô và Quy chế Tuyên dương thủ khoa xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đối với nhân tài trẻ; khẳng định tinh thần trọng dụng người tài của Thủ đô.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, từ năm 2013 đến 2022, Hà Nội đã tuyển dụng được 55 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc về làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố - một con số còn khá khiêm tốn. Trong quá trình hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi), nội dung “phát hiện, trọng dụng, sử dụng nhân tài” đã được thành phố Hà Nội đưa vào và được coi là chủ trương có ý nghĩa như một bước đột phá thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng và phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, để quy định có tính khả thi hơn, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần trao quyền cho Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy định cụ thể hơn, để có quy định về chế độ, chính sách cho phù hợp trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ, từ đó, thu hút, giữ chân được người tài để đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-hut-nguon-luc-chat-luong-cao-de-phat-trien-thu-do-206404.htm