Thu đổi sôi động nhưng USD về ngân hàng ít

    5 đăng lạiGốc

    TPHCM có 1.100 điểm thu đổi ngoại tệ, trong 5 tháng đầu năm 2008 thu đổi được 826 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5 giảm 39% so với tháng 4 -2008

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/227835.asp