Thông tin về các đợt thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực. Tính đến thời điểm này, kết quả kỳ thi này được khoảng 90 trường đại học, học viện dùng để tuyển sinh đầu vào.

Ngày 18/2 vừa qua, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã mở cổng đăng ký dự thi để tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh có nhu cầu thi các đợt trong tháng Ba và tháng 4/2024.

Lệ phí dự thi là 500.000 đồng/thí sinh/lượt thi và không hoàn lại với bất kỳ lý do gì. Khi hết chỗ đăng ký, ca thi sẽ tự động đóng lại.

Tính đến thời điểm này, kết quả kỳ thi này được khoảng 90 trường đại học, học viện dùng để tuyển sinh đầu vào./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thong-tin-ve-cac-dot-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-post930032.vnp