Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Trong hai ngày từ 14 – 15/7, HĐND huyện Nghĩa Hành khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tại kỳ họp, sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung chất vấn lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban của huyện một số vấn đề như: Việc kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm; giải pháp tiêu thụ các sản phẩm OCOP thông qua các chuỗi cung ứng hàng hóa; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi dồn điền đổi thửa; khắc phục tình trạng thiếu - thừa giáo viên của các trường và giữa các bậc học; giải pháp để thị trấn Chợ Chùa hoàn thành chỉ tiêu đô thị loại V trong năm 2022...

Thường trực HĐND huyện Nghĩa Hành trao đổi với các đại biểu dự họp bên lề kỳ họp thứ 8

Các đại biểu HĐND huyện cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm: Kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022; Chương trình giám sát năm 2023 HĐND huyện khóa X; quyết toán ngân sách năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; phân bổ vốn trung hạn cho các dự án thuộc nguồn ngân sách địa phương; cho ý kiến thực hiện các chương trình, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trương Quang Hà đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trọng tâm là hoàn thành đúng tiến độ những công trình, dự án theo theo kế hoạch được gia, phát huy hiệu quả công tác đầu tư công. Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp .

Tin, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202207/hdnd-huyen-nghia-hanh-thong-qua-nhieu-nghi-quyet-quan-trong-3125551/