Thống đốc chưa nhất trí thu phí giao dịch thẻ ATM

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    NHNN Việt Nam vừa ban hành văn bản cho biết Thống đốc NHNN Việt Nam chưa nhất trí phương án đề xuất thu phí giao dịch ATM của Hội thẻ Việt Nam.>> Sẽ thu phí giao dịch qua ATM nhưng miễn cho một số đối tượng(?)

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/104513.cand