Thời tiết nóng dễ bị sỏi thận

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kết luận này được các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Texas (Dallas, Mỹ) đưa ra khi phân tích các nguyên nhân phổ biến gây bệnh sỏi thận tại Mỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=76677