Thời điểm khó khăn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cuộc khủng hoảng hạt nhân tại I-ran đang ở vào thời điểm khó khăn. Những ngày qua, cả hai phía Tê-hê-ran và phương Tây đều tiếp tục tung ra những lời lẽ dọa dẫm nhau. Báo chí I-ran, ngày 17-9, đưa tin chính quyền của Tổng thống M. A-ma-đi-nê-giát sẽ lập tức “dành” cho I-xra-en 600 quả tên lửa Shihab-3 nếu họ hoặc đồng minh Xy-ri của họ bị tấn công quân sự.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/145094