Thiết bị tiêu tán năng lượng để giảm các dao động có hại

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Các nhà khoa học Phòng cơ học công trình (Viện Cơ học) đã nghiên cứu, chế tạo hoàn chỉnh thiết bị tiêu tán năng lượng để giảm các dao động có hại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128643&sub=72&top=41