Thiết bị mới giúp lưu trữ bảo quản thận tốt hơn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Một loại máy lưu trữ mới còn tốt hơn cả phương pháp đông lạnh thông thường trong việc bảo quản thận được hiến tặng chờ cấy ghép.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138359&sub=72&top=41