Thị trường xây dựng: Chủ và thầu cùng xoay

    Gốc

    Thị trường xây dựng đang chựng vì giá nguyên vật liệu tăng mạnh, cả chủ và nhà thầu khó tìm được tiếng nói chung về khoản trượt giá trong quá trình thi công...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/giacathitruong/2008/03/27/012715/6908