Theo nghề, không thể sống nổi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Qua bao cuộc bể dâu, nhiều nghề thất truyền hay mai một dần và hiện nay, số làng nghề và lao động theo đuổi nghề cha ông hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=72879