Thêm việc, thêm hiệu quả

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Công việc thường ngày của Ban Tài chính (Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình) vốn đã tất bật, có những thời điểm phải làm cả ngày lẫn đêm mới kịp tiến độ. Vậy mà, kể từ khi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai và đi vào cuộc sống thì công việc của mỗi người trong ban lại càng tất bật hơn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144421&sub=130&top=37