Thêm và bớt

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Giao tiếp giữa con người với con người một cách văn hóa là điều đương nhiên. Tuy nhiên, ứng xử giữa công dân với cơ quan hành chính hoặc giữa công dân với con người đại diện một cơ quan hành chính nhiều nơi vẫn được bàn đến vì tàn dư tư duy quản lý kiểu phong kiến trong con người hành chính còn nặng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/148698