Thêm nhiều DN xin thành lập sàn giao dịch BĐS chuẩn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp xin thành lập (hoặc hướng dẫn xây dựng) sàn giao dịch bất động sản chuẩn như: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sơn Hà, Công ty Cổ phần Địa ốc ACB…

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/181344