Thêm chương trình quản lý tiết kiệm năng lượng trên kênh VTV1

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Ngày 9/5 tại HN, Bộ Công Thương và Đài Truyền hình VN đã tổ chức lễ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác trong việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước và các vấn đề liên quan đến quản lý tiết kiệm năng lượng, hoạt động tiết kiệm năng lượng... trên sóng Đài Truyền hình VN.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/167487