Thêm 7 vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp mã số

  Báo Đồng Nai
  3 liên quanGốc

  Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2022, các địa phương đã trình công nhận thêm 5 vùng trồng chuối và 2 cơ sở đóng gói chuối để xuất khẩu.

  Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 113 mã số vùng trồng và 46 mã số nhà đóng gói xuất khẩu. Trong đó, ngoài thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu được vào các thị trường khó tính như: Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand...

  Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về quy trình sản xuất, về chất lượng sản phẩm để đủ điều kiện xuất khẩu.

  Bình Nguyên

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202208/them-7-vung-trong-va-co-so-dong-goi-duoc-cap-ma-so-3130346/