Thêm 1.500 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường Trung học phổ thông công lập.

Theo số liệu thống kê, năm học 2023-2024, thành phố có 133.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. So với năm học trước tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tăng hơn 1.500 học sinh. Tuy nhiên nhiều trường điểm lại có chỉ tiêu giảm từ 40-80 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu vào các trường THPT công lập chỉ chiếm 61% so với tổng số học sinh. Như vậy, khoảng gần 52.000 học sinh sẽ phải học các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, học nghề...

Học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành đăng ký nguyện vọng dự tuyển lớp 10 và nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào ngày 19/4 tại trường - nơi đang học lớp 9. Chủ trương của thành phố trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay là tiếp tục hỗ trợ phụ huynh học sinh tối đa trong việc đăng ký dự tuyển; bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh và cố gắng giảm sĩ số học sinh, lớp theo quy định tại Điều lệ trường học.

So với năm học trước, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tăng hơn 1.500 học sinh

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 8-9/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên và hệ song bằng sẽ thi thêm môn tương ứng, vào ngày 10-12/6. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 2/7 và điểm chuẩn sau đó từ 4-7 ngày.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/them-1500-chi-tieu-vao-lop-10-cong-lap-tai-ha-noi-233068.htm