Thế nào là đi sai làn đường?

Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng làn đường, phần đường sẽ đảm bảo an toàn giao thông nhưng hiện một số tài xế không tuân thủ, vẫn đi sai làn quy định.

Thế nào là đi sai làn?

Theo khoản 7 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về làn đường như sau:

7. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.

Theo khoản 1 Điều 9 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về nguyên tắc chung giao thông đường bộ như sau:

1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về sử dụng làn đường như sau:

Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Xuân Tiến)

Điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Xuân Tiến)

Theo đó, làn đường là phần đường được thể hiện bằng vạch kẻ ở trên đường phân định chiều xe chạy và loại phương tiện khi tham gia giao thông.

Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông cần phải đi đúng phần đường dành cho phương tiện của mình và đi đúng chiều xe chạy là bên phải. Ví dụ xe ô tô phải đi đúng chiều bên phải và đi trong phần đường dành cho xe ô tô.

Như vậy, đi sai làn đường là hành vi điều khiển phương tiện giao thông không đi đúng làn đường hoặc phần đường quy định, gây cản trở giao thông.

Đi sai làm đường là hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Mức phạt lỗi đi sai làn đường xe ô tô năm 2024 là bao nhiêu?

Theo điểm đ khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP bị thay thế, bổ sung bởi điểm đ khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, đối với lỗi đi sai làn đường của xe ô tô sẽ có các mức xử phạt hành chính tùy theo hậu quả như sau:

- Phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng khi điều khiển xe đi không đúng làn đường.

- Phạt từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng khi điều khiển xe đi không đúng làn đường và gây tai nạn giao thông.

Châu Thư

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/the-nao-la-di-sai-lan-duong-ar873469.html