Thấy 3 cuộc gọi này cần tắt ngay nếu không muốn bị mất tiền

Nếu không muốn trở thành nạn nhân của những cuộc lừa đảo, bạn cần tắt ngay khi nhận những cuộc gọi này.

Thấy 3 cuộc gọi này cần tắt ngay nếu không muốn bị mất sạch tiền trong tài khoản.

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/thay-3-cuoc-goi-nay-can-tat-ngay-neu-khong-muon-bi-mat-tien-207955.html