Thanh tra Xây dựng Hải Phòng: Tăng cường kỷ cương công vụ

Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Xây dựng Hải Phòng, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đảm bảo công tác thanh, kiểm tra các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn góp phần đưa hoạt động xây dựng đi vào nề nếp, hiệu quả, hạn chế vi phạm trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Diện mạo đô thị Hải Phòng ngày càng khang trang, hiện đại.

Năm 2023, thành phố Hải Phòng lựa chọn chủ đề năm: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”. Do đó công tác quản lý trật tự xây dựng luôn đảm bảo kỷ luật, kỷ cương. Các tổ chức, cá nhân có ý thức trách nhiệm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện về diện mạo cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, hướng đến các tiêu chí đô thị hiện đại, thông minh.

Thực hiện nhiệm vụ trên, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng tăng cường kiểm tra, phát hiện, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi, công trình vi phạm trật tự xây dựng. Đôn đốc, giám sát hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND các quận, huyện. Trực tiếp xử lý hành vi, công trình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, nghiêm minh, khắc phục triệt để.

Đồng thời, thông tin đến UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành theo 09/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng. Thanh tra Xây dựng Hải Phòng tham mưu cho Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo UBND các quận, huyện xử lý dứt điểm việc khắc phục hậu quả các trường hợp vi phạm được phát hiện nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng thường xuyên thông tin với UBND các quận, huyện và báo cáo Sở Xây dựng, UBND thành phố Hải Phòng tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đôn đốc, giám sát chính quyền địa phương ban hành các quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền, buộc các trường hợp vi phạm dừng thi công công trình, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm gây ra.

Thời gian tới, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng tiếp tục duy trì công tác thanh, kiểm tra các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ thời gian; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do UBND thành phố Hải Phòng và Sở Xây dựng giao.

Thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn. Đảm bảo các công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… và phòng chống tham nhũng theo quy định. Đồng thời, đôn đốc chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Duyên Hải

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-tra-xay-dung-hai-phong-tang-cuong-ky-cuong-cong-vu-373810-373810.html