Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo

Chiều 27/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016-2020 và năm 2021; định hướng thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2022, giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự hội nghị.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2020, từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, lồng ghép Chương trình giảm nghèo vào các chương trình, kế hoạch từng ngành, lĩnh vực để huy động tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Qua đó, Chương trình đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo hàng năm và giai đoạn 2016-2020; hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 về “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn.

Kết quả này đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nhất là góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn (56/56 xã hoàn thành tiêu chí về hộ nghèo); thu nhập người nghèo tăng ổn định và kiểm soát được đáy nghèo của thành phố, đạt 28 triệu đồng/người/năm; đời sống vật chất, tinh thần từng hộ nghèo và của cộng đồng xã hội được nâng lên.

Giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2020 và năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị toàn thành phố cần chung tay với tinh thần giảm nghèo bền vững theo phương châm và phương pháp phù hợp với thực tế; thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sống, chăm lo và nâng cao đời sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao bình đẳng giới, nâng cao chất lượng sống cho gia đình chính sách.

Các cấp chính quyền cần thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, bổ sung các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, cận nghèo (vốn, dịch vụ thiết yếu) một cách mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm, nhân nghĩa, đạo lý mang tính nhân văn của con người Việt Nam. Do vậy, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng; toàn hệ thống chính trị của thành phố cần phát huy tối đa, mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan được xây dựng.

Bên cạnh đó, cần chăm lo chu đáo cán bộ thực hiện nhiệm vụ, công tác Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố; nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì người nghèo, kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương sáng đời thực…

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-phan-dau-den-nam-2025-khong-con-ho-ngheo-post717147.html