Thanh niên Quảng Trị hoạt động tình nguyện tại Lào

Ngày 30/3, gần 30 đoàn viên thanh niên, y bác sĩ tỉnh Quảng Trị đã kết thúc hoạt động tình nguyện 4 ngày tại huyện Xêpôn, tỉnh Xavẳnna khệt (Lào).