Thanh Hóa phục tráng rừng luồng giúp người dân giảm nghèo.

Nhằm ngăn chặn sự suy thoái của cây luồng do người dân chặt phá, khai thác không đúng quy trình kỹ thuật những năm trước đây, giai đoạn 2016-2024, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đề án thâm canh, phục tráng rừng luồng, trên địa bàn 7 huyện miền núi, tới nay toàn tỉnh đã trồng thâm canh, phục tráng được 44.220 ha rừng, qua đó giúp người dân tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thanh-hoa-phuc-trang-rung-luong-giup-nguoi-dan-giam-ngheo-122174.htm