Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về Quy hoạch tỉnh

Chiều 15-7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh). Đây là nội dung cuối cùng trong 9 nội dung Ban được giao nhiệm vụ thẩm tra tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra.

Đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư trình bày tóm tắt nội dung Tờ trình, các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng Quy hoạch tỉnh, đồng thời khẳng định đây là nội dung công phu, có sự tích hợp tất cả quy hoạch của các ngành.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng làm rõ một số nội dung: Cơ sở tính toán để xác định một số chỉ tiêu (như: Tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế...); đến năm 2030, trở thành trung tâm sản xuất điện của vùng trung du miền núi phía Bắc; tính khả thi của việc quy hoạch 13 sân gofl; những giải pháp đột phá nhằm khắc phục một số hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội; cần thống nhất các số liệu trong Tờ trình, cũng như giữa Quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng giải trình, làm rõ nội dung đại biểu nêu, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định: Đây là nội dung có rất nhiều số liệu, liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực. Do đó, khó tránh khỏi những số liệu chưa thống nhất. Vì thế, ngay cả khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh vẫn sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiến hành rà soát cẩn thận các nội dung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau Hội nghị này, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tiếp thu, chỉnh sửa để ban hành chính thức báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Thu Hằng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tham-tra-to-trinh-du-thao-nghi-quyet-ve-quy-hoach-tinh-303291-205.html