Thâm nhập đường dây tái chế nhớt thải 'chui' quy mô lớn trong bìa rừng

Hòng qua mặt cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, chủ cơ sở tái chế hàng ngàn lít nhớt thải 'chui' đã lựa chọn vị trí đất nằm heo hút trong bìa rừng keo, xung quanh đất dựng tôn chắn cao quá đầu người để tránh bị theo dõi

Thâm nhập đường dây tái chế nhớt thải “chui” quy mô lớn trong bìa rừng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/video-tham-nhap-duong-day-tai-che-nhot-thai-chui-quy-mo-lon-trong-bia-rung-196231201201040657.htm