Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045

Vừa qua, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Kết luận hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng đề nghị UBND tỉnh và huyện Cam Lâm tiếp thu ý kiến góp ý, chỉ đạo tư vấn rà soát, làm rõ và thống nhất phạm vi lập quy hoạch; rà soát và xác định chi tiết hiện trạng sử dụng đất đai khu vực quy hoạch, đặc biệt là đất nông nghiệp; xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên cơ sở nguồn lực của huyện Cam Lâm và tỉnh Khánh Hòa; cân đối hài hòa giữa phát triển đô thị và các yếu tố an ninh quốc phòng, biến đổi khí hậu; nghiên cứu kỹ hơn mô hình đô thị sân bay. Đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ quy hoạch đồng bộ kết nối giao thông với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, bổ sung nghiên cứu các loại hình giao thông kết nối khác giữa đô thị mới Cam Lâm và Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Đại diện Bộ Xây dựng nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của các thành viên dự họp.

V.K

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202207/tham-dinh-nhiem-vu-quy-hoach-chung-do-thi-moi-cam-lam-den-nam-2045-8257269/