Thái Lan coi trọng mối quan hệ với Việt Nam

    Gốc

    Hanoinet - Đề cập quan hệ Thái Lan – Việt Nam, tạp chí Xạ Mô Sỏn (Câu lạc bộ) của Thái Lan mới đây, viết: Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan mới được hơn 30 năm, nhưng trong thực tế, mối quan hệ giữa hai nước đã có từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=64969