Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trao Cúp và Giấy chứng nhận Nhà báo tiêu biểu cho nhà báo Phan Quang

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trao Cúp và Giấy chứng nhận Nhà báo tiêu biểu cho nhà báo Phan Quang

Chiều 5-2, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban...
Infographic: Sự nghiệp Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính

Infographic: Sự nghiệp Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính

Đại hội XIII của Đảng: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đại hội XIII của Đảng: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đại hội XIII của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương

Đại hội XIII của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương

Hình ảnh bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hình ảnh bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Xem xét trường hợp rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Trung ương

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Xem xét trường hợp rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Trung ương

Xem xét trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Trung ương

Xem xét trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Trung ương

Ngày 29/1, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xem xét về công tác nhân sự

Ngày 29/1, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xem xét về công tác nhân sự

Đại hội XIII làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

Đại hội XIII làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

Đại hội XIII của Đảng dành 3 ngày thảo luận công tác nhân sự, bắt đầu từ chiều 28-1

Đại hội XIII của Đảng dành 3 ngày thảo luận công tác nhân sự, bắt đầu từ chiều 28-1

Đại hội Đảng lần thứ XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự

Đại hội Đảng lần thứ XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự

Chiều nay - 28/1, Đại hội Đảng XIII nghe báo cáo công tác nhân sự

Chiều nay - 28/1, Đại hội Đảng XIII nghe báo cáo công tác nhân sự

Hôm nay, Đại hội XIII nghe báo cáo, xem xét công tác nhân sự

Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng bắt đầu tiến hành công tác nhân sự

Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng bắt đầu tiến hành công tác nhân sự

Chiều nay, Đại hội XIII bước vào nội dung nhân sự

Chiều nay, Đại hội XIII bước vào nội dung nhân sự

Hôm nay (28/1): Đại hội XIII nghe báo cáo, xem xét công tác nhân sự

Hôm nay (28/1): Đại hội XIII nghe báo cáo, xem xét công tác nhân sự

Kiểm soát hoạt động xây dựng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII

Kiểm soát hoạt động xây dựng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII

Nhân sự chủ chốt khóa XIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng

Nhân sự chủ chốt khóa XIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 200 người

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 200 người

1.587 đại biểu về dự Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu về dự Đại hội XIII của Đảng

Hôm nay, Đại hội Đảng XIII họp phiên trù bị

Hôm nay, Đại hội Đảng XIII họp phiên trù bị

Quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII được tiến hành qua 5 bước

Quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII được tiến hành qua 5 bước

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người

Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ

Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ

Nhân sự Đại hội XIII đã được chuẩn bị chu đáo

Nhân sự Đại hội XIII đã được chuẩn bị chu đáo

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII được thống nhất cao

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII được thống nhất cao

Công tác nhân sự 'làm đến đâu chắc đến đó', đạt thống nhất cao

Công tác nhân sự 'làm đến đâu chắc đến đó', đạt thống nhất cao

1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Nhiều đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là Thầy thuốc nhân dân

Nhiều đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là Thầy thuốc nhân dân

Ủy viên Trung ương khóa XIII dưới 50 tuổi chiếm 15%

Ủy viên Trung ương khóa XIII dưới 50 tuổi chiếm 15%

Trực 24/24 giờ, phản ứng nhanh với thông tin xấu độc về Đại hội XIII

Trực 24/24 giờ, phản ứng nhanh với thông tin xấu độc về Đại hội XIII

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Đề cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội XIII như thế nào, có sửa Điều lệ Đảng không?

Đề cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội XIII như thế nào, có sửa Điều lệ Đảng không?

Nhân sự Đại hội XIII và các trường hợp đặc biệt tái cử như thế nào?

Nhân sự Đại hội XIII và các trường hợp đặc biệt tái cử như thế nào?

Trung ương thống nhất cao chọn nhân sự đặc biệt trình Đại hội XIII

Trung ương thống nhất cao chọn nhân sự đặc biệt trình Đại hội XIII

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đông nhất từ trước đến nay

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đông nhất từ trước đến nay

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng